Elze Sennema Productontwikkeling (ESP)

ESP is opgericht in 1999 en heeft sindsdien verschillende producten ontwikkeld voor een aantal vaste klanten. Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontwerpen en ontwikkelen van consumentenproducten voor het midden- en kleinbedrijf. Tijdens het hele productontwikkelingsproces denken we met u mee. We adviseren u bij de ontwikkeling van uw ideeën en concept en werken die uit tot werkende en produceerbare

productvoorstellen. Daarbij maken we onder andere gebruik van rapid-prototypes (3D-printen) en productvisualisaties (rendering).

Daarnaast begeleidt ESP studenten Industrieel Product Ontwerpen (IPO) bij hun ontwerpprojecten aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN).

De werkwijze van ESP

werkwijze ESP

Briefing en planning
In een eerste kennismakingsgesprek worden de uitgangspunten en uw wensen besproken. Vervolgens wordt er een offerte met een plan van aanpak opgesteld.

Analysefase
Afhankelijk van de complexiteit van het ontwerpprobleem worden de nodige analyses uitgevoerd, Deze analyses vormen de basis voor het Programma van Eisen (PvE) waar het productvoorstel straks aan moet gaan voldoen.

Ontwerpfase
Vervolgens ontwerpt ESP eerst verschillende conceptvoorstellen waarbij 'Functionality', 'Look and Feel' en 'Producibility' centraal staan. Hierbij wordt duurzaamheid niet uit het oog verloren; we proberen ecologische, economische en sociale belangen zoveel mogelijk met elkaar in evenwicht te brengen.

Engineeringsfase
In de engineeringsfase wordt het conceptvoorstel op detailniveau verder uitgewerkt met behulp van 3D CAD software (Solidworks) en visualisatiesoftware als Photoworks, Photoshop, Illustrator en InDesign. Aan het einde van de engineeringsfase worden de documenten en/of CAD-files opgeleverd met behulp waarvan het product kan worden geproduceerd.

Productie
ESP werkt voor klanten met verschillende toeleveranciers in Europa en ver daarbuiten.

Productontwikkeling: productontwikkelaar Arnhem; industrial design Arnhem;